OneData s. r. o.
Chemická 1
831 04 Bratislava-Nové Mesto

IČO: 47696125
DIČ: 2024046046
Nie je platiteľ DPH

Telefón: +421 908 19 19 16

email: info@onedata.sk

IBAN: SK80 8330 0000 0026 0139 5772