IT Outsourcing je solídna stratégia, ktorá môže skutočne podporiť vaše podnikanie. My v spoločnosti OneData s.r.o. veríme tomuto princípu, takže sa naň sústredí aj naša základná činnosť. V súčasnosti predstavuje IT Outsourcing globálny trend. Potreba kvalitnej infraštruktúty, potreba znížiť náklady a potreba zamerať sa na hlavný predmet podnikania si to vyžadujú. IT Outsourcing je moderná metóda a trend v oblasti riadenia informačných technológií.

Pre našu spoločnosť je outsourcing informačných technológií hlavnou súčasťou našej obchodnej činnosti. Naši klienti sú najmä tí, ktorí si uvedomujú skutočnosť, že informačné technológie sú len prostriedkom na dosiahnutie ich hlavných cieľov.

VZDIALENÁ IT PODPORA

Náš technický tím Vám je k dispozícíí aj na diaľku. Prostredníctvom vzdialenej plochy Vám vieme pomôcť s Vaším počítačom na diaľku.

SPRÁVA IT

Najčastejšou odpoveďou na túto otázku je, že každý by sa mal sústrediť na hlavný predmet podnikania a nechať ďalšie vedľajšie aktivity špecialistom. Nie všetko je však hlavnou obchodnou činnosťou a nie všetko je vhodné pre outsourcing. Vedľajšie aktivity sú užitočné na podporu hlavných aktivít organizácie a na zabezpečenie jej konkurenčnej výhody. Uvedenie tohto procesu do rúk poskytovateľa outsourcingu vedie k uisteniu o trvalom rozvoji a zameraní spoločnosti na hlavný cieľ. Poskytovatelia využívajú kvalifikovaných odborníkov v rôznych oblastiach. Navyše, ostatné výdavky vynechajú. Hlavným dôvodom, pre ktorý by klient mal rozhodnúť o outsourcingu, je skutočnosť, že klient má k dispozícii profesionálnu službu, ktorú by mal s použitím vlastných zdrojov za nesporne vyššie náklady.

SPRÁVA POČÍTAČOVEJ SIETE

Typickým príkladom outsourcingu sú služby v oblasti IT, ktoré jasne vedú k úsporám firemných nákladov a nákladov na riadenie a údržbu IT. Je určite lepšie nechať firmu, ktorá sa dlhodobo zaoberá  (bonusy zamestnancov, jedlo, pracovná plocha, energia, telefón), testovanie, výber nových technológií, konzultačné služby, poistenie, školenia a profesionálny rozvoj, čas nečinnosti zamestnancov, rezervačné vybavenie alebo doprava. Tieto výdavky, ktoré zabezpečujú vývoj spolu s riadením informačných systémov, sú prevzaté spoločnosťou outsourcingu IT.

SPRÁVA SERVEROV

Vyskladáme Vám servrové riešenie na mieru. Pokiaľ máte malú firmu, prípadne málo používateľov pre vzdialený server, kľudne môžete Vaše aplikácie a programy ponechať bežať na našich serveroch a pristupovať k nim vzdialene. Pre konkrétne serverové riešenie nás neváhajte kontaktovať.

 

CENNÍK SLUŽIEB

Neváhajte nás kontaktovať v prípade IT podpory.

1 hodina vzdialenej podpory15 Eur s DPH
Výjazd technika29 Eur s DPH
1 hodinu IT podpory priamo u Vás20 Eur s DPH